Links

Trine Rosenberg, hvor jeg er uddannet.
www.kst-akademiet.dk

Foreningen for Kranio-Sakral terapeuter i Danmark.
www.kstforeningen.dk

Uplegderinstituttet.
www.upledger.dk

Statens side – videns- og forskningscenter for alternativ behandling.
www.vifab.dk


©2012 KST Huset